Aantal spoedritten met zwaailampen en sirene per 3-cijferig postcodegebied gedurende de afgelopen 365 dagen

Aantal ritten

  RegioAantal
  A1-ritten
  Aantal over-
  schrijdingen

  De prestaties van Ambulance Oost van 2012 t/m 2017

  Overzicht van de percentage A1 ritten die binnen de 15 minuten, nadat de telefoon op de meldkamer is opgenomen, ter plaatse bij de patiënt waren over de afgelopen 5 jaar.

  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  94,7%
  94,6%
  94,6%
  94,9%
  95,1%
  95,0%

  Openbaar bestuur

  In Nederland is de overheid verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van ambulancezorg. De overheid controleert ook of de ambulancezorg aan de eisen voldoet. Ambulance Oost en RAV IJsselland hebben van de overheid een vergunning om ambulancezorg uit te voeren.

  De overheid stelt ook eisen aan de ambulancezorg bij calamiteiten. Zo moeten ambulancediensten te allen tijde goed zijn voorbereid op grote rampen en calamiteiten. Die voorbereiding is soms heel gedetailleerd.

  Ambulance Oost overlegt met overheden bijvoorbeeld ook over wegafsluitingen, over de aanleg van nieuwe wegen en over goed zichtbare huisnummering. Wij denken mee over onderwerpen als de beschikbaarheid van goede (ambulance)zorg op het platteland en hoe acute zorg in de steden dient te worden gecoördineerd.

  Voor het openbaar bestuur zijn de hoeveelheid A1 ritten per postcodegebieden inzichtelijk gemaakt, met de hoeveelheid overschrijdingen (Meer dan 15 minuten nodig om na de melding bij de patiënt ter plaatse te zijn).

  3-Cijferige postcodegebieden