Wat is de Zorgatlas?

In de zorgatlas legt Ambulance Oost verantwoording af over de prestaties. Hoe vaak wordt een ambulance ingezet, hoe vaak heeft de ambulance langer nodig dan 15 minuten om ter plaatse te kunnen zijn? Naar welke ziekenhuizen worden patiënten gebracht?
Alle overzichten en aantallen gaan over het lopende jaar, dus van bijvoorbeeld 12 januari 2013 tot 11 januari 2014. Dus altijd over 365 dagen. Maandelijks worden de getallen aangepast.

Een uitleg over de verschillende urgentiecoderingen:
A1 ritten: Een A1 rit is een inzet waarbij de ambulance met zwaailicht en sirene, binnen 15 minuten ter plaatse moet proberen te zijn, nadat de melding op de meldkamer ambulancezorg is opgenomen. Ambulance Oost wil bij elke spoedmelding zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Niet alle patiënten / slachtoffers waar we met spoed naartoe gaan hoeven vervoerd te worden naar het ziekenhuis. Soms is ter plaatse behandeling voldoende, worden adviezen gegeven en soms wordt de huisarts ingelicht door de ambulanceverpleegkundige.

A2 ritten: Een A2 rit is een inzet waarbij de ambulance zonder zwaailicht of sirene rijdt. De ambulancebemanning moet proberen binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.

B1 ritten: B1 ritten zijn planbare ritten van patiënten die voor onderzoek of behandeling naar en van de ziekenhuizen gebracht moeten worden. Bij de B1 ritten bestaat de mogelijkheid dat de patiënt onderweg een medische behandeling gecontinueerd moet hebben of die nodig heeft.

B2 ritten: Een B2 rit is een planbare rit, waarbij de patiënt geen medische behandeling, maar wel verpleegkundige zorg nodig heeft. De B2 ritten worden zoveel mogelijk door de Zorgambulance uitgevoerd.