Zorgcoördinatie

De acute zorg staat onder druk. Tot 2040 groeit de bevolking met 1,3 miljoen inwoners en verdubbelt het aantal ouderen. Terwijl de wachttijden bij huisartsenpost en de spoedeisende hulp toenemen. Hoe zorgen we er voor dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft? Ons antwoord: zorgcoördinatie!


Zorgcoördinatie is simpel gezegd één centraal telefonisch loket waar alle niet-levensbedreigende zorgvragen binnenkomen en worden behandeld. Op het zorgcoördinatiecentrum werken verschillende zorgverleners samen om uiteindelijk de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment te bieden.

Bereikbaarheid zorgcoördinatiecentrum

Op dit moment komen alle ambulance zorgvragen via 112 binnen op de meldkamer in Apeldoorn. Diverse partijen maken zich er hard voor dat zorgcoördinatie in de toekomst onder een eigen telefoonnummer bereikbaar is. Uiteindelijk is er dan dus één nummer voor levensbedreigende, spoedeisende zorgvragen (112) en één nummer voor zorgvragen die niet direct levensbedreigend zijn.

Wie in nood belt merkt er niets van, maar dit voorjaar verandert het meldkamerproces van de ambulancezorg. 

Op 21 maart jl is onze meldkamer voor wat betreft de 112 meldingen verhuisd naar Apeldoorn. Lees meer

Nieuws verhuizing mka 2023

Op 28 maart zijn wij gestart met ons ZCC in Hengelo
panorama ZCC

Op 25 januari jl. bracht Koning Willem Alexander samen met minister Ernst Kuipers een bezoek aan een ZCC elders in het land.  Lees meer

ZCC nieuws web koninklijk bezoek januari 23

Interviews zorgprofessionals over werken in Zorgcoördinatiecentrum​?