Brede ambulancezorg

Ambulance Oost is op iedere situatie voorbereid. Onze getrainde en betrokken medewerkers staan klaar voor ambulancezorg in de ruimste zin en de beste kwaliteit: zorg op maat. Van medische hulp met onze Rapid Responder tot gespecialiseerd patiëntenvervoer per Zorgambulance. En natuurlijk de reguliere ambulancehulpverlening bij ongevallen en andere spoedeisende situaties. Daarnaast kunt u onze Ambubikers tegenkomen.

Ambulancehulpverlening

Onze ambulancehulpverlening is in deskundige handen van onze goed opgeleide ambulanceteams. Zij rijden uit voor alle vormen van spoedeisende medische hulpverlening en ook voor gepland ziekenvervoer. Deze professionals analyseren snel en efficiënt wat de patiënt nodig heeft en verlenen verpleegkundige zorg. Daarnaast verrichten zij civiel geneeskundige taken in situaties van rampenbestrijding.

Zorgambulance

De Zorgambulance is inzetbaar voor planbaar, niet spoedeisend patiëntenvervoer. Dat gebeurt vooral tijdens daguren. Bij deze zorgverlening staat het comfort voor de patiënt centraal; onze speciaal getrainde teams zijn daar op ingesteld, net als de inrichting van de ambulance.

Rapid Responder

Onze Rapid Responder is een ambulanceverpleegkundige die wordt ingezet voor spoedeisende medische hulpverlening. Vaak is de Rapid Responder als eerste ter plaatse en heeft als primaire taak het stellen van de juiste diagnose en starten van de zorgverlening. De Rapid Responder beschikt over een speciaal ingericht voertuig. Als de patiënt vervoerd moet worden, roept men alsnog een ambulance op. Bij grote calamiteiten treedt de Rapid Responder op als coördinator van de hulpverlening. Deze coördinerende functie heet Officier van Dienst Geneeskundig (OvdG).

Meldkamer

De verpleegkundig centralisten van Ambulance Oost coördineren alle hulpvragen. Zij zetten het juiste zorgproces in gang en houden de vinger aan de pols voor een soepele voortgang. De centralisten werken in Hengelo in de Meldkamer, een gedeelde locatie met politie en brandweer. Dit biedt ook efficiency voordelen bij calamiteiten in de regio.

Verpleegkundig specialist Acute Zorg

Ambulance Oost kent een aantal ambulanceverpleegkundigen die zijn opgeleid tot Verpleegkundig Specialist Acute Zorg. Zij hebben de masteropleiding 'Master of advanced nursing practice' gevolgd. Een verpleegkundig specialist bevindt zich qua bevoegdheden tussen een verpleegkundige en een arts. Deze verpleegkundigen werken bij Ambulance Oost en tijdens weekenddiensten bij de huisartsenpost in Enschede, Hengelo en Almelo.

Ambulances in Nederland: hoe werkt dat?

Achter elke ambulance zit een hele organisatie. Je ziet het in dit filmpje.