Waar staan we voor

Als medewerkers van Ambulance Oost werken wij voortdurend samen met onze ketenpartners aan de best mogelijke zorg voor de burgers in Twente. Onze focus is: samen sta je sterker, samen bereik je meer.

 Onze belangrijkste kernwaarden zijn:

  • optimale patiëntenzorg staat centraal in alle beleid en beslissingen
  • voortdurend werken aan verbetering van de (acute) zorg
  • samenwerking met klanten/leveranciers/ketenpartners
  • goed werkgeverschap
  • effectieve en efficiënte bedrijfsvoering

Leren en verbeteren

Centraal in ons handelen staat continu leren en verbeteren. Om dat te realiseren betrekken we velen bij verbeterprocessen. Ook patiënten vragen we om hun mening zodat we onze zorg kunnen verbeteren.
Ieders mening is dus echt heel belangrijk voor ons. Lees meer over het verbeterproces en hoe u ons feedback kunt geven. 

Sterke schakel in de keten

Wij kennen de regionale en lokale zorgvraag, en stemmen onze zorg af op de ontwikkelingen in de omgeving. Wij leveren, samen met onze ketenpartners, patiëntgericht maatwerk. Wij zijn alert op nieuwe producten en diensten, en het realiseren van toegevoegde waarde. Ambulance Oost is een betrouwbare en initiatiefrijke schakel in de totale keten van veiligheid en zorg. Onze medewerkers staan bovendien voor een adequate taakuitvoering bij opgeschaalde zorg rond calamiteiten en rampen.

Zelfbewuste professionals

Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Zij zijn actief betrokken bij zorginnovatie. Ambulance Oost stimuleert die houding met een actief en inspirerend beleid voor opleiding, loopbaan en gezondheid. Dat alles draagt bij aan de beoogde optimale kwaliteit, ónze kwaliteit waarmee we de verwachtingen van onze patiënten willen overtreffen. Dat is wat u van ons mag verwachten.

Doelmatige ambulancezorg

Ambulance Oost staat ook voor: excelleren op het primaire proces, méér doen met het beschikbare budget, en transparant zijn over de resultaten. Dat realiseren we door creatief en slagvaardig te opereren, en door te focussen op doelmatigheid. Dat betekent: de juiste zorg, op de juiste plaats, op de juiste tijd. Het betekent bovendien het voorkomen van onnodige ambulance-inzetten. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de meldkamer ambulancezorg én de meldkamerprocessen; die betrouwbaarheid is een vitale voorwaarde voor optimale zorgkwaliteit.