Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik gemaakte kosten van het gebruik van mijn AED declareren

  Is uw AED ingezet bij een hulpverlening dan kunt u de kosten daarvan declareren bij de ambulancedienst in uw regio. Ambulance Oost is de ambulancedienst in de regio Twente.

  Op deze website staat onder het kopje 'Informatie'  een formulier waarmee u uw onkosten in kunt dienen. Let op; er moet een kopie toegevoegd worden van de factuur AED inzet. Zonder deze kopie kunnen wij de gegevens niet verwerken en dus de onkosten niet vergoeden.

  Klik op deze link om direct naar dit declaratieformulier te gaan 

 • Hoe moet ik omgaan met zwaailichten en sirenes in het verkeer?

  Samen met de hulpdiensten kunt u als weggebruiker bijdragen aan een veiliger Nederland. Hoe? Door kalm en rustig te blijven en op de juiste manier te reageren als er een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. Breng daarbij het overige verkeer niet in gevaar. Voor enkele veel voorkomende situaties vindt u hier een aantal tips die laten zien wat u het beste kunt doen.

 • Hoe zit het met de waarborging van mijn privacy?

  Ambulance Oost is op basis van wettelijke voorschriften verplicht om bepaalde gegevens van patiënten op te nemen en te bewaren. Onze organisatie houdt zich aan de medische beroepscode en de Autoriteit Persoonsgegevens / AVG. Dat betekent dat alle informatie die u aan de ambulancebemanning geeft strikt vertrouwelijk is.

  Hierop zijn twee uitzonderingen:

  1. In zeer uitzonderlijke gevallen is Ambulance Oost op last van justitie of politie verplicht om       patiëntgegevens te verstrekken.

  2. Ambulance Oost gebruikt soms (geanonimiseerde) medische gegevens voor onderzoek naar mogelijkheden om de patiëntenzorg te verbeteren.

  U hebt altijd het recht om uw gegevens bij Ambulance Oost in te zien.
  Neem hiervoor contact op met 088-4820222

 • Hebt u informatie voor een spreekbeurt?

  Op de kidscorner op deze website staat veel informatie die je kunt gebruiken. Wij wensen je veel succes met je spreekbeurt en horen graag van je hoe het is gegaan.

 • Wanneer en hoe bel ik een ambulance?

  Als u in de buurt bent bij een ernstig ongeluk of een levensbedreigende situatie, belt u het alarmnummer 112. U vertelt rustig en helder wat er aan de hand is en u geeft de locatie door. De centralist zal u vragen stellen en op basis van alle gegevens zal de centralist bepalen welke hulp nodig is. Dit hoeft dus niet perse een ambulance te zijn. Is de situatie minder ernstig, neem dan contact op met uw huisarts (of de huisarts van de persoon die medische hulp nodig heeft).

   

  Wees zichtbaar

  Bent u vanaf de openbare weg moeilijk bereikbaar of slecht zichtbaar? Zorg dan dat er iemand buiten staat om de ambulance op te wachten en de weg te wijzen. Zeker bij grote bedrijven of openbare gelegenheden is dit belangrijk. Zorg ervoor dat uw huisnummer goed zichtbaar is. Zorg ’s avonds voor voldoende verlichting. Doe eventueel de gordijnen open. Is het donker en staat uw auto dichtbij het ongeval? Zet de alarmlichten aan.

   

  Alarmnummer 112

  Belt u 112, dan zal de centralist u vragen of u politie, brandweer of ambulance nodig heeft. Ook wil hij weten in welke plaats u bent. Bij gezondheidsproblemen verbindt hij u door met de Meldkamer Ambulancezorg. Bel 112 alléén als iedere seconde telt.

   

  De verpleegkundige centralist vraagt u wat er precies aan de hand is. Op basis daarvan bepaalt hij of de inzet van een ambulance de beste hulp is. Ook kan de centralist instructies geven wat u het beste kunt doen totdat de ambulance arriveert. De centralist vraagt uw telefoonnummer. Dit om contact met u op te kunnen nemen als er toch nog vragen zijn.

   

  Geen spoed, geen 112

  De centralist kan ook tot de conclusie komen dat andere medische hulp op dat moment beter is. Volg de aanwijzingen van de centralist altijd nauwkeurig op.
  Onterecht gebruik van 112 kan tot gevolg hebben dat anderen langer op hulp moeten wachten dan nodig.

   

  Huisarts

  Als er geen sprake is van een acute situatie, neem dan eerst contact op met uw huisarts of de vervanger. Hij zal in overleg met u bepalen of ambulancezorg eventueel alsnog nodig is. Als dat zo is, zal hij zelf de ambulancedienst bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.

 • Hoe lang duurt het voordat de ambulance er is?

  De centralist van de Meldkamer Ambulancezorg beoordeelt uw melding. Gaat het om een levensbedreigende situatie, dan komt de ambulance met spoed naar u toe. Is de situatie niet levensbedreigend, dan kan het wat langer duren. Spoedritten gaan namelijk altijd voor.

   

  Als het gaat om een levensbedreigende situatie moet een ambulance binnen 15 minuten na uw melding op de afgesproken plek aanwezig  zijn. Ambulance Oost stelt alles in het werk om dit te realiseren. Soms is dit, door allerlei omstandigheden, moeilijk. Denk aan files en opstoppingen in het verkeer, aan grote afstanden of aan een rampsituatie.

   

  Verschillende zorgposten en zorgverleners

  Ambulance Oost streeft ernaar veilig en steeds sneller op de afgesproken plek te zijn. Zo beschikken wij over meer dan 20 ambulances. Deze staan startklaar op verschillende ambulanceposten in het werkgebied Twente. De centralist kan ervoor kiezen een ambulance te sturen. Maar soms is het praktischer als er een huisarts komt, een Rapid Responder of een Ambubiker.

 • Wie werken er op de ambulance?

  De verpleegkundige

  De ambulanceverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt. Hij/zij heeft een aantal jaren ziekenhuiservaring als anesthesie- of intensive-care verpleegkundige. Daarna heeft hij een speciale opleiding gevolgd op het gebied van ambulancezorg. De ambulanceverpleegkundige volgt regelmatig training en bijscholing om in alle gevallen bekwaam te kunnen handelen.

   

  De ambulanceverpleegkundige mag – wettelijk – diverse medische handelingen verrichten die primair voorbehouden zijn aan een arts. Voorbeelden: het inbrengen van een infuus of beademingstube, medicatie toedienen via het infuus en een gebroken arm of been zetten. Ook mag de ambulanceverpleegkundige het hart een elektrische schok toedienen.

   

  De ambulancechauffeur

  De ambulancechauffeur heeft een speciale opleiding gevolgd, waaronder een voortgezette rijopleiding. Hij is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de patiënt. Ook is hij de rechterhand van de ambulanceverpleegkundige. Bij een ongeval zorgt hij voor een veilige situatie rondom het slachtoffer en de hulpdienst. Zo kan de verpleegkundige zich volledig op de patiënt richten.

   

  De chauffeur maakt materialen klaar voor behandeling van patiënten. Hij bedient de medische apparatuur en voert overleg met andere hulpdiensten. Zo bepaalt hij langs welke weg de patiënt het best verplaatst kan worden. De ambulancechauffeur heeft de specifieke ambulancechauffeur opleiding gevolgd. Een deel van die opleiding is medisch ondersteunend en een deel is gericht op techniek en op rijvaardigheid. Hij volgt regelmatig training en bijscholing.

   

  Uitrusting ambulance

  In de ambulance beschikt het ambulanceteam over diverse materialen en apparatuur. Denk daarbij aan verbandmiddelen, been-, arm- en nekspalken, infuusvloeistoffen, medicijnen maar bijvoorbeeld ook aan een hartmonitor of beademings apparatuur.

   

   

   

 • Wat gebeurt er als de ambulance er is?

  Als de ambulance aanwezig is, stelt de bemanning – een verpleegkundige en een chauffeur – zo snel mogelijk vast welke medische zorg nodig is. Ambulancemedewerkers hebben allerlei materialen en apparatuur bij zich. Ze zijn intensief getraind om in iedere denkbare situatie, goed te kunnen handelen.

   

  Zorgvuldige beoordeling volgens protocol

  De verpleegkundige beoordeelt de situatie en bepaalt wat er moet gebeuren. Meestal doet hij dit zonder tussenkomst van een huisarts. Hij onderzoekt de patiënt snel en zorgvuldig volgens een standaard (en landelijk vastgesteld) protocol. Daarmee voorkomt de verpleegkundige dat hij zaken over het hoofd ziet.

   

  De verpleegkundige controleert het bewustzijn, de ademhaling en de hartfunctie. Waar nodig, behandelt hij ter plaatse. Hij bepaalt of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk is of adviseert wat u het beste kunt doen. Indien nodig, draagt hij de zorg over aan uw huisarts.

   

  Inzet Mobiel Medisch Team

  Als er sprake is van een zeer ernstige situatie,  kan de verpleegkundig centralist van de meldkamer ambulance (MKA) op voorhand, op basis van de melding, een Mobiel Medisch Team (MMT) oproepen.
  Ook kan het gebeuren dat een ambulanceteam ter plaatse van het incident de hulp inroept van een MMT.
  Het MMT dat ingezet wordt in het gebied van Ambulance Oost komt uit Duitsland en komt per helikopter. Het Duitse MMT team wordt gevormd door een spoedarts en een verpleegkundige. Zij ondersteunen het ambulanceteam bij de behandeling, maar ook kan de spoedarts ingrijpende medische handelingen verrichten.
  De patiënt wordt met de ambulance of per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd.

   

 • Naar welk ziekenhuis brengt de ambulance een patiënt?

  Voor zover mogelijk, bepaalt u als patiënt en/of uw huisarts naar welk ziekenhuis u wordt vervoerd. Dit is afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft en of er plaats is in het ziekenhuis van uw voorkeur. De zorgverlener neemt contact op met het ziekenhuis om het ziekenhuis voor te bereiden op uw komst en om te horen of er plaats is. 

   

  Familie mee in de ambulance

  Tijdens het vervoer zit de verpleegkundige naast u. Er kan nog één persoon meerijden in de ambulance om u te begeleiden.

 • Wat gebeurt er als de ambulance bij het ziekenhuis aankomt?

  Een ambulance brengt u naar het ziekenhuis omdat u snel medische zorg nodig heeft. De verpleegkundige heeft uw komst onderweg al aangekondigd bij de spoedeisende hulp. Ook toediening van eventuele medicijnen wordt besproken. Hierna neemt het ziekenhuispersoneel verdere zorg en behandeling over.

   

  Voor onderzoek

  Mogelijk brengt de ambulance u voor specifiek onderzoek naar het ziekenhuis of naar een andere zorginstelling. In dat geval brengt de ambulancebemanning u meestal direct naar de betreffende afdeling.

   

  Ernstig letsel

  Is uw situatie zorgwekkend of kritiek, dan kondigt de ambulanceverpleegkundige dit tijdens de rit al aan. Dit doet hij/zij op basis van specifieke, landelijke afgesproken protocollen. Op basis daarvan zorgt het ziekenhuis dat bij aankomst een speciaal team klaar staat. Afhankelijk van het letsel bestaat dit team uit een cardioloog, een chirurg en/of andere specialist.

   

   

  Nazorg

  Misschien heeft u – nadat uw ervaring met ambulancezorg – behoefte aan nazorg. Dan kunt u contact met ons opnemen (088-4820 222). Ook kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts of bij Slachtofferhulp Nederland.

   

   

   

 • Met wie werkt Ambulance Oost samen?

  Ambulance Oost, politie en brandweer zijn uitstekend op elkaar ingespeeld.

   
  Samenwerking met de politie

  Soms vraagt de ambulancebemanning assistentie van de politie om de openbare orde te handhaven. Zo kunnen de ambulancemedewerkers zich volledig op de behandeling concentreren. Andersom roept de politie ook regelmatig de hulp in van de ambulancebemanning. Zeker als er twijfel is over iemands gezondheid.

   

  Samenwerking met de brandweer

  Ook de brandweer en ambulancezorg werken vaak samen. Bijvoorbeeld als iemand die op een verdieping is, medische hulp nodig heeft. Als deze patiënt in een horizontale positie moet blijven, kan hij niet over de trap. In zo’n geval haalt de brandweer deze persoon veilig naar beneden met  behulp van een hoogwerker via een raam of balkon.

   

  De hulp van de brandweer is ook soms nodig om iemand, na een ongeluk, uit de auto te halen. De brandweer beschikt over apparatuur om de auto ‘los te knippen’. Zo kan de  ambulanceverpleegkundige het slachtoffer beter behandelen.

   

  Grote ongelukken en rampen

  Bij een groot ongeluk of een ramp roept de Meldkamer Ambulancezorg meerdere ambulances op. Als het nodig is, worden ook aangrenzende ambulanceregio’s verzocht ambulances te sturen. Hiervoor bestaan landelijke afspraken, zodat bij calamiteiten in korte tijd voldoende ambulances beschikbaar kunnen zijn. Ook kan de ambulancebemanning in een dergelijk geval rekenen op ondersteuning van chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en traumateams uit meerdere ziekenhuizen.

   

   

  Rampscenario’s oefenen

  Ambulance Oost neemt met enige regelmaat deel aan grote oefeningen. Dit doet ze samen met andere landelijke en regionale hulpverleningsorganisaties. Rampscenario’s worden op deze manier in een praktijksituatie getest en waar nodig bijgesteld.

 • Wat kost het vervoer per ambulance?

   

  Wie betaalt de rekening van de ambulance?

  Alleen als u vervoerd bent per ambulance mogen wij een factuur sturen voor het verrichten van de ambulancezorg. Er zijn ook situaties, waarin Ambulance Oost u alleen helpt en dat vervoer niet noodzakelijk is. Dan volgt er dus geen factuur. De zorgverzekeraars in Nederland betalen het ambulancevervoer. Als (verplicht) verzekerde merkt u daar meestal niets van. Wij sturen de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar en de zorgverzekeraar betaalt deze vervolgens rechtstreeks aan Ambulance Oost.

  NB uiteraard is dit wel afhankelijk van uw zorgpolis en uw daarbij afgesproken eigen risico.

   

  Wat kost een rit

  In Nederland is het tarief van ambulancevervoer vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in Utrecht. Het tarief is in heel Nederland gelijk. Naast het vervoerstarief betaalt u een toeslag voor het aantal kilometers dat de ambulance met de patiënt aflegt. 

  Voor 2019 gelden hierbij de volgende NZa-tarieven:
  •    Spoedvervoer (A1-/A2-rit) per rit             € 728,14
  •    Besteld vervoer (B-rit) per rit                     € 323,04
  •    Beladen vervoerskilometer                        €     4,16

  Twee rekenvoorbeelden: 
  •    een spoedrit, waarbij 15 kilometer met de patiënt in de ambulance wordt gereden kost: € 728,14 + 15 x € 4,16 = € 790,54 en
  •    een besteld vervoerrit, waarbij 20 kilometer met de patiënt in de ambulance wordt gereden kost: € 323,04 + 20 x € 4,16 = € 406,24
   

  Persoonlijke gegevens voor factuur Ambulance Oost

  De factuur wordt, net als de rekening van de huisarts en ziekenhuis, direct ingediend bij de zorgverzekeraar. Hiervoor hebben we een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Het gaat hierbij om uw geboortedatum, naam, voorletter(s), adres, postcode en woonplaats. Ook moeten we weten waar u verzekerd bent en wat uw polisnummer en uw Burger Service Nummer (BSN) is.

   

  Factuur ontvangen voor ambulancevervoer

  De factuur voor ambulancevervoer gaat vrijwel altijd rechtstreeks naar de zorgverzekeraars. Mocht u toch een factuur van ons ontvangen, terwijl u wel verzekerd bent, stuur deze factuur dan terug naar Ambulance Oost. Vermeldt hierbij het polisnummer waarmee u bent ingeschreven bij uw zorgverzekeraar. Graag aangevuld met de actuele en uw juiste persoonlijke gegevens. Let hierbij speciaal op de juistheid van uw geboortedatum. Soms komt het voor dat u een ‘eigen risico’ moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren.

  Algemene informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid

 • Hoe kan ik een klacht indienen over Ambulance Oost?

  RAV Ambulance Oost vindt goede ambulancezorg erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. Daarnaast helpt u de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.  

  Behandeling van uw klacht
  Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling (deze regeling is op dit moment in bewerking nav landelijke afspraken). Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt bij de RAV en, indien van toepassing elders, de relevante informatie op. Vervolgens overlegt hij/zij met u en de medewerkers die betrokken zijn. Uiteindelijk volgt er terugkoppeling naar u.

  U kunt uw klacht of vraag naar aanleiding van de hulpverlening richten aan onze  klachtenfunctionaris: Martin Bartelink info@ambulanceoost.nl  of telefonisch 088 4820 285 of via het formulier op deze site
  Om uw klacht/vraag goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens nodig: 
  •    uw naam 
  •    uw adres en woonplaats 
  •    uw telefoonnummer 
  •    een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het voorval en de datum. 


  Geschillencommissie
  Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waarbij onze RAV vanaf 1 januari 2017 is aangesloten. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn. 

  Folder Ministerie Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

 • Kan ik een kopie krijgen van mijn ambulancehulpverlening-dossier?

  U kunt een kopie krijgen van uw eigen dossier. Een verzoek hiervoor moet u voorzien van een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs. De gegevens worden na controle van uw identiteitsgegevens persoonlijk overhandigd. Voor het verstrekken van uw dossiergegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht. In bepaalde  gevallen kan op grond van de Wet Bescherming Privacygegevens een deel van het dossier (of van telefoongesprekken) uitgesloten worden.

 • Worden alle meldingen voor ambulancehulpverlening opgenomen?

  Ja alle meldingen die op de Meldkamer Ambulancezorg binnenkomen worden opgenomen. Deze registraties worden gebruikt om achteraf te kunnen controleren of bv het huisnummer goed verstaan is, maar ook om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren.

 • Kan iedereen de meldingen voor ambulancehulpverlening beluisteren?

  Nee voor het beluisteren van de gesprekken zijn duidelijke afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in de brancherichtlijn “Richtlijn verwerking van geluidsgegevens in de Meldkamer voor de  ambulancezorg”.