Steeds betere zorg

Iedere dag een beetje beter is ons motto. We streven naar ‘in één keer goed’. Binnen Ambulance Oost ligt de focus op voortdurend verbeteren en zorg op maat. Een voorbeeld daarvan is de Zorgambulance.
Veel aandacht gaat uit naar het opleiden, trainen en oefenen van onze professionals. Maar ook in andere organisatieactiviteiten is de grondhouding ‘leren’. We stimuleren het melden van afwijkingen en incidenten maar ook het doen van verbetervoorstellen, We reflecteren kritisch op wat we doen en stellen feedback van patiënten en ketenpartners op prijs.

Zorgambulance

De zorgambulance wordt ingezet voor het planbaar vervoer. Patiënten die het kennen zijn meer dan tevreden. Miv 19 september kunnen wij de inzet van de zorgambulance uitbreiden.

Lees meer

Van MKA naar ZCV

De juiste zorg, op het juiste moment door de juiste persoon

Lees meer