Jaarverantwoording 2022 Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) heeft in 2022 tweemaal vergaderd met de bestuurder van Ambulance Oost. Daarnaast hebben de leden van de CR zes keer met elkaar vergaderd (zowel digitale als fysieke bijeenkomsten). Ook is er contact via de app over gebeurtenissen die ambulancezorg betreffen.

In 2022 zijn diverse onderwerpen nader toegelicht in de vorm presentaties, rapporten en

Dialoog, zoals:

 • Toekomst van de ambulancezorg in Twente en Nederland
 • Beleidsvisie en jaarverslag waarin diverse onderwerpen nader werden toegelicht
 • Werkwijze meldkamer
 • Persoonlijke gezondheidsomgeving
 • Audits HKZ en NEN
 • Kwaliteitskader Ambulancezorg
 • Vernieuwende zorgprojecten

De cliëntenraad zelf heeft gewerkt aan:

 • Het opstellen van een werk- en jaarplan
 • Kennis vergaren door middel van:
  • Het volgen van diverse e-learnings die Netwerk Clientenraden in de zorg aanbiedt;
  • Een abonnement op Zorgvisie;
  • het volgen van relevante Twitteraccounts.


In de toekomst wil de CR relevante congressen bezoeken en gevoed worden door de niet-georganiseerde achterban van de CR.

Namens de Cliëntenraad,

Laura Reimerink
Voorzitter