Als allereerste cliëntenraad (CR) van Ambulance Oost staan we voor de uitdagende opdracht om inhoud te geven aan de belangenbehartiging van patiënten in de ambulancezorg. Dat is geen eenvoudige opdracht want de zorgmomenten zijn vaak kort van duur, maar wel intens. We nemen als CR deze uitdaging enthousiast aan.

Onze taak als CR is vanuit het perspectief van de patiënt (en zijn/haar naasten) gevraagd en ongevraagd de directeur/bestuurder van Ambulance Oost te adviseren, om daarmee de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Dit gaat zowel om de geplande als spoedeisende ambulancezorg. De CR overlegt driemaal per jaar met de directeur/bestuurder over actuele thema’s en drie keer per jaar heeft de CR een werkvergadering.

 • De thema’s waar de cliëntenraad zich over buigt zijn:
 • organisatieontwikkelingen, daar waar het, het patiëntperspectief raakt;
 •  kwaliteit van behandeling / zorgverlening;
 •  patiënten raadpleging en -waarderingsonderzoeken;
 •  klachtenregeling,
 •  veilig incidenten melden (VIM);
 •  bereikbaarheid, toegankelijkheid en aanrijtijden;
 •  de ambulance als schakel in de keten acute en planbare zorg;
 •  zaken met betrekking tot patiëntveiligheid en directe patiëntzorg;
 • invloed op de benoeming van de leden van het toezichthoudend orgaan met het patiëntperspectief als aandachtsgebied;
 • elektronisch patiëntendossier en persoonlijke gezondheidsomgeving.

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@ambulanceoost.nl

De cliëntenraad behandelt geen klachten, maar staat open voor het ontvangen van eigen ervaringen of signalen over de kwaliteit van de ambulancezorg die patiënten/ burgers met ons willen delen. 

Mevrouw Bertine Tieberink

Hoofdfunctie: Oncologie- en oedeemfysiotherapeute en eigenaar Fysiotherapie Tieberink
Aangetreden: 1-10-2021
Termijn tot: 1-1-2024

Als oncologie-en oedeemfysiotherapeute kom ik, Bertine Tieberink regelmatig in gesprek met cliënten die gebruik maken van ambulancevervoer.
Voor mij is het een uitdaging om niet alleen als behandelaar maar ook op een andere manier de belangen van deze patiënten te behartigen.

Bertine Tieberink Clientenraad mei 2022 web2

Mevrouw Linsey ten Vregelaar

Hoofdfunctie: Praktijkverpleegkundige bij Huisartsenpraktijk Borne
Aangetreden: 1-10-2021
Termijn tot: 1-1-2025

Mijn naam is Linsey ten Vregelaar en ben werkzaam als praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk.
Vanwege mijn verpleegkundige achtergrond spreek ik regelmatig patiënten die met de ambulancezorg te maken hebben gehad en ben ik
vanuit verschillende settingen betrokken geweest met de ambulancezorg. Ik zie het als een uitdaging om de belangen van de patiënten van dit korte, maar vaak intense patiënten contact, te behartigen.

Linsey ten Vregelaar Clientenraad mei 2022 web (1)

Mevrouw Laura Reimerink

Hoofdfunctie: Relatiebeheer bij MKB Twente
Aangetreden: 1-10-2021
Termijn tot: 1-1-2026

Ik ben Laura Reimerink en ben mijn hele leven al ondernemer en wil vanuit mijn ervaring en intrinsieke motivatie een bijdrage en 
een ondersteunende rol leveren bij het opstarten en inrichten van de cliëntenraad van Ambulance Oost. Met een goed ingerichte Ambulancezorg in Nederland en de ervaring van patiënten proberen wij als Cliëntenraad het vervoer zo optimaal mogelijk te houden.

Laura Reimerink clientenraad mei 2022 web (1)