Organisatie

Ambulance Oost is een non-profit zorginstelling en ruim 25 jaar in Twente de aanbieder van Ambulancezorg. We voldoen aan alle kwaliteitseisen en zijn financieel gezond. Onze prestaties horen bij de beste van Nederland. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, met een goede balans tussen de uitvoerende zorg en ondersteunende processen. Dit is een bewuste keuze. We willen een zo groot mogelijk inzet van middelen voor de directe zorgverlening. Dit vraagt om creatief en slagvaardig beleid.

Managementteam

 

De heer Piet Huizinga (directeur-bestuurder)
De heer Johan Keijzer (manager ambulancezorg)
De heer Karsjen Koop MBA (manager staf en bedrijfsbureau)
Mevrouw Hilde van Mullekom MSc  (bestuurssecretaris)

Managementteam 2020
---------------------------------------------van li naar re: Johan, Karsjen, Hilde, Piet

 

 

                                                                                                 

Organogram

Organogram 2020  vs2