Organisatie

Ambulance Oost is een non-profit zorginstelling en ruim 25 jaar in Twente de aanbieder van Ambulancezorg. We voldoen aan alle kwaliteitseisen en zijn financieel gezond. Onze prestaties horen bij de beste van Nederland. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, met een goede balans tussen de uitvoerende zorg en ondersteunende processen. Dit is een bewuste keuze. We willen een zo groot mogelijk inzet van middelen voor de directe zorgverlening. Dit vraagt om creatief en slagvaardig beleid.  

Hilde van Mullekom

Bestuurssecretaris 

Hilde van Mullekom 1280 843 bij 240 web

Johan Keijzer

Manager Ambulancezorg

 

Johan Keijzer 1280 843 bij 240 web

 

Karsjen Koop

Manager Staf & Bedrijfsbureau

27-10-2022 Karsjen Koop 1280 843 bij 240 web

Piet Huizinga

Directeur-Bestuurder

Piet Huizinga 1280 843 bij 240 web

Organogram

Organigram