Organisatie

Ambulance Oost is een non-profit zorginstelling en ruim 20 jaar in Twente de aanbieder van Ambulancezorg. We voldoen aan alle kwaliteitseisen en zijn financieel gezond. Onze prestaties horen bij de beste van Nederland. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, met een goede balans tussen de uitvoerende zorg en ondersteunende processen. Dit is een bewuste keuze. We willen een zo groot mogelijk inzet van middelen voor de directe zorgverlening. Dit vraagt om creatief en slagvaardig beleid.

De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De heer G.J. den Besten
De heer W. Bonvanie
De heer drs. L.P. Heukels (voorzitter)
De heer F. Linnebank
Mevrouw M.L. Veger
Mevrouw drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier

Directeur- bestuurder

De heer Piet Huizinga

Managementteam

 

De heer Piet Huizinga (directeur-bestuurder)
De heer Johan Keijzer (manager ambulancezorg)
De heer Karsjen Koop MBA (manager staf en bedrijfsbureau)

Managementteam 2020
---------------------------------------------van li naar re: Johan, Karsjen, Hilde, Piet

bestuurssecretaris
Mevrouw Hilde van Mullekom MSc 

 

                                                                                                 

Organogram

Organogram 2020  vs2