Organisatie

Ambulance Oost is een non-profit zorginstelling en ruim 20 jaar in Twente de aanbieder van Ambulancezorg. We voldoen aan alle kwaliteitseisen en zijn financieel gezond. Onze prestaties horen bij de beste van Nederland. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, met een goede balans tussen de uitvoerende zorg en ondersteunende processen. Dit is een bewuste keuze. We willen een zo groot mogelijk inzet van middelen voor de directe zorgverlening. Dit vraagt om creatief en slagvaardig beleid.

De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

L.H.J.M. Diepemaat
Drs. L.P. Heukels
A. Moeliker (voorzitter)
F. Linnebank
Drs. H.P.J Wenneger

Directeur- bestuurder

P. Huizinga

Managementteam

P. Huizinga (directeur-bestuurder)
J.Keijzer (manager ambulancezorg)
K.Koop MBA (manager staf en bedrijfsbureau)
G.A.A. Leerkes MBA (beleidsadviseur)