Interne opleidingen

Ambulance Oost geeft medewerkers de ruimte om de organisatie goed te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen.

Voor de kernfuncties biedt Ambulance Oost de volgende basisopleidingen:

 • ambulanceverpleegkundige
 • ambulancechauffeur
 • verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg
 • zorgambulanceverpleegkundige
 • zorgambulancechauffeur
 • centralist ZorgCoördinatieCentrum

De theoretische leerweg volg je via de Academie voor Ambulancezorg. Meer informatie, klik op de link

Nascholing

Onze ambulancezorgprofessionals volgen zowel de landelijke als regionale nascholingen. Landelijk ligt de nadruk op professionele standaarden, zoals de opleiding Pre-Hospital Trauma Life Support en het Landelijk Assessment Ambulancehulpverlening. Regionaal richt de nascholing zich op ontwikkeling van vakbekwaamheid. De ontwikkelingen rond nascholing worden alert gemonitord, zodat onze professionals altijd beschikken over de nieuwste inzichten.

Doorontwikkeling SMART voertuig 2021

 

Thema's

Bij de nascholing gaat het ondermeer over de volgende thema's:

 • samenwerken, patiëntveiligheid, regio-specifieke scholingen
 • stages, grootschalig hulpverlening
 • introductie nieuwe methodes en materialen
 • simulatietraining
 • vaardigheidsonderwijs

Employability

Naast opleiding en nascholing is er ruimte voor het bijhouden van vakkennis gericht op het op meerdere plekken inzetbaar zijn. Hiertoe kennen we onder andere de volgende opleidingen:

 • Verpleegkundig Specialist
 • Praktijkinstructeur
 • Praktijkopleider
 • Praktijkbegeleider
 • Rapid Responder/Officier van dienst Geneeskundig
 • Kwaliteitsauditor
 • WRM-instructeur (rijden met optische signalen  en geluid)