Opleidingen

Ambulance Oost staat voor optimale kwaliteit van zorg. Dat is geborgd met een uitgebreid opleidingsbeleid. Dat schept de voorwaarden voor succesvolle kennisoverdracht, zowel intern voor onze eigen medewerkers, als extern voor (de medewerkers van onze) ketenpartners die een cursus volgen bij Ambulance Oost.

Interne opleidingen

Ambulance Oost geeft medewerkers de ruimte om de organisatie goed te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen.

Voor de kernfuncties biedt Ambulance Oost de volgende basisopleidingen:

 • ambulanceverpleegkundige
 • ambulancechauffeur
 • verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg
 • zorgambulanceverpleegkundige
 • zorgambulancechauffeur

Nascholing

Onze ambulancezorgprofessionals volgen zowel de landelijke als regionale nascholingen. Landelijk ligt de nadruk op professionele standaarden, zoals de opleiding Pre-Hospital Trauma Life Support en het Landelijk Assessment Ambulancehulpverlening. Regionaal richt de nascholing zich op ontwikkeling van vakbekwaamheid. De ontwikkelingen rond nascholing worden alert gemonitord, zodat onze professionals altijd beschikken over de nieuwste inzichten.

Thema's

Bij de nascholing gaat het ondermeer over de volgende thema's:

 • samenwerken, patiëntveiligheid, regio-specifieke scholingen
 • stages, grootschalig hulpverlening
 • introductie nieuwe methodes en materialen
 • simulatietraining
 • vaardigheidsonderwijs

Employability

Naast opleiding en nascholing is er ruimte voor het bijhouden van vakkennis gericht op het op meerdere plekken inzetbaar zijn. Hiertoe kennen we onder andere de volgende opleidingen:

 • Verpleegkundig Specialist
 • praktijkinstructeur
 • RR/OvdG
 • kwaliteitsauditor
 • verkorte opleiding verpleegkundige
 • rij-instructeur

Externe opleidingen

Sinds 2002 verzorgt Ambulance Oost ook opleidingen en trainingen voor niet-medische hulpverleners. U kunt onder andere denken aan trainingen op het gebied van reanimatie en gebruik van Automatische externe defibrillator (AED)  of training in het kader van de bedrijfshulpverlening (BHV).

Onze instructeurs zijn goed opgeleid en gekwalificeerd volgens de normen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). In de praktijk werken zij als ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur. Ook beschikt Ambulance Oost over docent-instructeurs die bevoegd zijn om instructeurs op te leiden. De opleidingen van Ambulance Oost worden hoog gewaardeerd.
Wilt u meer informatie over onze opleidingen? Via onderstaand contactformulier helpen wij u graag verder.