Beter hoorbaar, beter zichtbaar

De Martin-hoorn én een effectiever flitspatroon. Ofwel: een extra sirene en een beter zichtbare blauwe lamp. Deze dubbele innovatie voor onze ambulances biedt op termijn meer veiligheid bij spoedeisende ritten. Voor de Martin-hoorn is dit al gebleken uit eigen onderzoek en overtuigende testen in de praktijk. De komende maanden loopt een pilot voor een verbeterd flitspatroon van de blauwe lamp. Met als doel: nóg veiliger op plaats van bestemming komen.

Voorrangsvoertuig
Volgens de wet is elke ambulance een voorrangsvoertuig. Voorrangsvoertuigen moeten voldoen aan de richtlijnen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Ook  voor akoestische en optische signalen (sirene en ‘zwaailicht’). Uiteraard voldoen onze ambulances aan de IFV richtlijnen. Maar als Ambulance Oost zijn we altijd alert op verbetering.

Beter hoorbaar: de Martin-hoorn
De Martin-hoorn is een extra sirene waardoor medeweggebruikers onze ambulance nóg beter en eerder horen. Op afstanden van meer dan 50 meter klinkt de Martin-hoorn hoger dan de bekende twee-toon van onze standaard elektronische sirene. De inzet van deze extra sirene verhoogt ieders veiligheid.

Aanleiding voor een pilot met deze sirene was dat uit eerdere onderzoeken naar ongevallen met voorrangsvoertuigen blijkt dat met name bij ambulances aanrijdingen vaak voorkomen op kruisende vlakken of bij het passeren van voertuigen (file) omdat ze niet tijdig zijn opgemerkt. 

De chauffeur schakelt de Martin-hoorn zelf in, zodra dat nodig is. Het geluid van de extra sirene is dan minimaal 10 seconden hoorbaar, het kan als dat nodig is ook langer. Onze ambulancechauffeurs hebben er al goede ervaringen mee: “Andere weggebruikers lijken eerder te anticiperen als je aan komt rijden. Daardoor kun je je positie op de weg handhaven en hoef je minder te remmen.”

De komende tijd wordt de Martin Hoorn (geleidelijk) in al onze ambulances geplaatst. Voor de zomer is in ieder geval 50% van de voertuigen voorzien van de extra sirene.

Beter zichtbaar: pilot instelling flitslampen
De verbetering van de optische signalen betreft een effectievere instelling van de blauwe lampen op onze ambulances. Bij de ‘oude’ instelling flitste het blauwe licht in hoog tempo van links naar rechts. Dat was, ook binnen de ambulance, tamelijk hinderlijk, vooral tijdens avond- en nachturen.

Ambulance Oost doet de komende tijd een pilot met het gebruiken van een ander flitspatroon, waarbij het licht in de volle breedte aan en uit gaat. Dat geeft een rustiger beeld, ook in de ambulance. Tegelijkertijd zijn we dan beter zichtbaar zijn voor verkeersdeelnemers.

Zo blijft Ambulance Oost voortdurend in beweging voor de beste dienstverlening. Collega Arrand Klein sprak over beide aanpassingen tijdens een symposium van IFV op woensdag 19 april. Bekijk het filmpje eens!

 

 

Meer informatie…