Pilot Streettriage

13 december 2018

Hulp voor mensen met verward gedrag Iemand die verward gedrag vertoont op straat, heeft zo snel mogelijk de juiste hulp nodig. Maar hoe en waar kun je het beste bepalen wat dat is? In Twente start op 1 januari 2019 de pilot Streettriage, waarbij de ggz-verpleegkundige, ambulancemedewerker en politie samen op pad gaan. Een mooie samenwerking tussen Dimence, Mediant, Ambulance Oost, politie en de Twentse gemeenten.

Het idee achter Streettriage is simpel en doeltreffend. Een team van een ggz-verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door personen met verward gedrag die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Streettriagewagen arriveren, beoordelen zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie. 

Een snelle beoordeling voorkomt dat mensen op verkeerde plekken terechtkomen en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg, bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst. De persoon met verward gedrag kan direct worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek: naar huis, ziekenhuis, huisarts, GGZ-instelling of politiebureau. 

pilot streetriage mensenSamenwerking


GGZ-instellingen Mediant en Dimence leveren met Streettriage een belangrijke bijdrage aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met acute psychische problemen. Jeroen Traas, manager Spoedeisende ggz Dimence: “Juist omdat onbegrepen gedrag lang niet altijd voortkomt uit psychische problemen. Dementie, problemen thuis of lichamelijke problemen kunnen ook oorzaken zijn van verward, of misschien beter, onbegrepen gedrag.” De zorginstellingen doen dit in samenspraak met belangrijke partners (politie, Ambulance Oost en de Twentse gemeenten) in haar werkgebied. Johan Keijzer, manager ambulancezorg bij Ambulance Oost: “een mooie samenwerking tussen partijen in de acute zorg-keten, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen om deze problematiek het hoofd te bieden.”

Achtergrond


Het regelen van passend vervoer is 1 van de 9 bouwstenen uit de landelijke aanpak personen verward gedrag. Gemeenten moeten beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Doel is om met elkaar in te zetten op het voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke overlast. In Twente is binnen de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van GGD Twente afgesproken op welke wijze de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk invulling willen geven aan het verzorgen van passend vervoer. 
 

Terug