Een belangrijk bezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum in Zeist

25 januari 2023

Het Zorg Coördinatiecentrum in Zeist krijgt vandaag bezoek van Zijne Majesteit de Koning en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook in Overijssel wordt hard gewerkt aan toekomstbestendige zorg door de coördinatie van acute zorg anders te organiseren. 

Wie in nood belt merkt er niets van, maar dit voorjaar verandert het meldkamerproces van de ambulancezorg. Om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren, worden vanaf april de 112-meldingen voor ons gebied in Apeldoorn aangenomen en beoordeeld (getrieerd). 
In de regio’s IJsselland en Twente worden alle andere meldingen aangenomen en beoordeeld en worden de ambulances voor de juiste zorg op weg gestuurd. 

Na de verandering van het meldkamerproces wordt verder gewerkt aan het vormgeven van zorgcoördinatiecentra (ZCC’s.) Dit doen we in stappen; eerst verandert het meldkamerproces en daarna is het de bedoeling dat op termijn alle betrokken ketenpartners samenwerken in het ZCC en met elkaar bepalen welke zorgprofessional de best passende zorg kan leveren. Op deze manier is de juiste zorg altijd dichtbij én wordt de juiste zorg geleverd.  

Vanmiddag, 25 januari 2023, brengt koning Willem Alexander samen met minister Ernst Kuipers een werkbezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland in Zeist waar onze collega's van Ambulance Utrecht met eenzelfde traject bezig zijn als wij bij Ambulance Oost. In ons land zijn 10 regio's bezig met het opzetten van een ZCC
Wil je hier meer over weten kijk dan op de website van Ambulancezorg Nederland 

Nieuwsbericht | 20-01-2023 | 16:06

Koning en minister Kuipers brengen werkbezoek in kader van zorgcoördinatie

Nieuwsbericht | 20-01-2023 | 16:06

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 25 januari samen met minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland in Zeist.
Het bezoek staat in het teken van het toekomstbestendig maken van de zorg en de afspraken die daarover gemaakt zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland is een vergevorderde pilot, waarbij er één centraal loket is gecreëerd voor alle acute zorgvragen uit de regio. In het ZCC werken alle ketenpartners samen om voor zo’n 1,3 miljoen inwoners de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren. Waar mogelijk zitten de zorgprofessionals ook fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovatie te stimuleren. 

Naast de coördinatie van acute zorg wordt tijdens het bezoek ook stilgestaan bij het leveren van acute zorg door de ambulance. De acute zorg, en zeker ook de ambulancezorg, heeft zich de afgelopen 20 jaar snel ontwikkeld. Ambulancezorg is tegenwoordig veel meer dan alleen het vervoer van patiënten. Ook in de ambulance zelf en door de ambulance-medewerkers kan al heel veel acute zorg geleverd worden. Direct op de plek waar de patiënt op dat moment is. Patiënten kunnen hierdoor onderweg al de nodige zorg krijgen en meteen naar een ziekenhuis worden gebracht waar de juiste specialistische zorg is, ook als dat niet het meest dichtstbijzijnde ziekenhuis is. Medewerkers van de Regionale Ambulancezorg Voorziening Utrecht (RAVU) geven de Koning en minister een toelichting op de complexe zorg die door een ambulancemedewerker geboden kan worden.

Tijdens het bezoek is er ook aandacht voor het monitoren en behandelen van patiënten thuis. Medewerkers van het St. Antonius ziekenhuis laten zien welke mogelijkheden er zijn om met slimme meetapparatuur en een gebruiksvriendelijke app ziekenhuiszorg thuis te bieden.

Afsluitend vindt er een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van de zorgcoördinatie met de leden van de stuurgroep die hierover binnenkort een advies uitbrengt aan de minister.  

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk.

Terug