112 nieuws dove mensen en slechthorenden

20 augustus 2020

In juni jl. is de analoge teksttelefoon (doventeksttelefoon) komen te vervallen.

112 niet langer bereikbaar via analoge teksttelefoon

 

Met de migratie van DO112 is de bereikbaarheid van 112 via de Analoge Teksttelefoon (‘doventeksttelefoon’) komen te vervallen. Dit betekent dat per 2 juni 2020 het niet meer mogelijk is om met de analoge teksttelefoon te bellen naar 0800-8112 en voor niet-spoed het nummer 0900-1844. Alhoewel de analoge teksttelefoon niet meer kan worden aangeschaft, werd de dienst tot 2 juni nog wel ondersteund door de 112 alarmcentrale. Voorafgaand aan de migratie is dit naar belangenverenigingen gecommuniceerd, ook is gewezen op de huidige wijze om 112 te bereiken: de Tolkcontact-app.

De Website 112.nl is op deze ontwikkeling aangepast. De komende tijd zal met belangenverenigingen worden afgestemd over de wijze van communicatie over de nieuwe ontwikkelingen, zoals eSMS en de 112-APP, die met DO112 gefaseerd beschikbaar worden.

prntscrn tolkcontact app

Terug