Ambulances in Twente zijn snel - Tubantia

01 augustus 2020

Een artikel in dagblad Tubantia over de aanrijdtijden van de ambulances in Twente. Op Tubantia.nl meer over de daarin genoemde ‘15 minutengrens’

Meer weten over onze cijfers kijk dan in ons jaarverslag 2019. Klik op deze link of ga naar Op deze website naar Publicaties 

Hieronder het artikel van dagblad Tubantia over de aanrijdtijden. 

Ga naar Tubantia.nl voor het artikel over 15 minutengrens:

Kopie tekst van het dagblad op 31 juli 2020

Ambulance Twente is snel, maar nog steeds niet overal

ENSCHEDE - Ambulance Oost blijft één van de snelste in Nederland bij spoeduitrukken. In 95 procent van de alarmoproepen is de ambulance binnen een kwartier ter plaatse. In de buitengebieden is dat echter nog steeds niet haalbaar. Het prijskaartje daarvoor is te hoog.

Lucien Baard 31-07-20, 07:44

Landelijk staat de ambulancezorg al enige jaren fors onder druk. Maar 3 van de 24 ambulanceregio’s halen de norm,  dat ze in 95 procent van alle noodoproepen binnen een kwartier ter plekke moeten zijn. De problemen komen onder andere door steeds meer hulpvragen van kwetsbare patiënten, schaarste aan vakkrachten en sluitingen van de 24/7-spoedposten in ziekenhuizen. ‘Oost’, dat als een van de drie diensten in het land de norm dus wel haalt,  lijkt daar minder onder te lijden, ondanks de eerdere sluiting van de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in ZGT Hengelo.

Bloedspoed

Bij Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal wordt de norm van 15 minuten bij ‘bloedspoed’ ruimschoots gehaald, met percentages van ruim 97 procent van alle ritten, blijkt uit het laatste jaaroverzicht. Eerder dit jaar leek er sprake van een kleine inzinking, maar inmiddels is het weer op orde, volgens de jongste cijfers in mei. Een groot aantal coronaritten heeft  geen nadelig verschil gemaakt.

Daar tegenover staat dat de ambulances het afgelopen jaar in met name Losser, Dinkelland en Hof van Twente onveranderd het zo gewenste kwartier minder vaak halen dan de norm. Inmiddels heeft Ambulance Oost enkele ziekenwagens verplaatst naar een ander startplek. Voor Losser geeft dat verbetering, zegt directeur Piet Huizinga. Maar in andere gebieden is dat nog niet merkbaar. Dat geldt ook voor Hof van Twente, waar politici druk uitoefenden voor een extra ambulance. Het experiment wordt niettemin voortgezet. 

Losser het slechtst

Het slechtst scoort Losser; daar kwam vorig jaar maar 84,2% van de spoedritten binnen een kwartier aan.  Daarna volgen de gemeenten Dinkelland (86,4%), Hof van Twente (86,8%) en Rijssen-Holten (89,4%). 

Dat Ambulance Oost niettemin toch  één van de snelle koplopers is in Nederland komt doordat het gros van alle nooduitrukken zich concentreert rond de grote steden. In Losser ging het bijvoorbeeld maar om 480 spoedritten, waarvan er 76 later dan een kwartier ter plekke kwamen. In Dinkelland gaat het  om 75 (van de 551) uitrukken die de 15 minuten niet haalden.

Artikel tubantia aanrijdtijden 2020

 

 

Terug