Spiegelrapport Ambulance Oost

30 april 2020

Mooie rapportcijfers voor Ambulance Oost in het Spiegelrapport

 

Spiegelrapport - door NIVEL*

Eind 2019 is er door het Nivel een landelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de planbare en spoedeisende ambulancezorg vanuit het patiëntenperspectief. In 2016 is er een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. In dit spiegelrapport van Ambulance Oost worden de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg in onze regio beschreven en vergeleken met deze eerdere behaalde resultaten. Daarnaast zijn de gegevens van onze RAV afgezet tegen de gegevens van alle patiënten van de RAV’s die hebben deelgenomen aan het landelijke onderzoek.

We zijn trots op de cijfers die we hebben gekregen:
een  9.2 voor planbare zorg en een 9.1 voor spoedeisende zorg

 

Benieuwd naar de achtergronden voor deze cijfers…Lees hier het spiegelrapport

 

Cijfers uit spiegelrapport

Terug