De meldkamer Ambulancezorg

De meldkamer van Ambulance Oost bevindt zich in Hengelo (O). De taken van de MKA zijn:

  • het aannemen van de zorgvraag
  • beoordelen van de vraag
  • toewijzen van de zorg
  • advisering
  • coördinatie van de ambulancezorg
  • communicatie met zorgpartners
  • zorgen voor spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg in de regio


De verpleegkundig centralisten van de meldkamer zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij beoordelen de melding en zorgen ervoor dat de hulpvraag goed wordt beantwoord. Soms beslist de meldkamercentralist dat ambulancehulpverlening niet nodig is. Dat is altijd een zeer zorgvuldige afweging. Er komt dan geen ambulance, maar u krijgt dan wel een goed advies over wat u het beste kunt doen, zoals bijvoorbeeld contact op te nemen met de huisarts. De ambulance blijft zo beschikbaar voor andere noodgevallen.

Met geavanceerde computersystemen heeft de centralist continu overzicht waar alle ambulances zich bevinden. De beschikbare ambulancecapaciteit kan de centralist zodanig spreiden dat bij spoedgevallen de ambulance, overal in Twente, binnen 15 minuten ter plekke kan zijn.  Terwijl de centralist de ambulance op pad stuurt geeft hij/zij instructies wat u het beste kunt doen in afwachting van de ambulance.

Meer weten? In deze film vertellen wij u alles over onze Meldkamer Ambulancezorg.


Header hoog AO web Vincent MKA rug