Leren en verbeteren

Uiteraard verwacht u van Ambulance Oost adequate zorg van hoge kwaliteit. Maar wat vindt u van ons in de praktijk? Heeft u contact gehad met onze medewerkers van de Meldkamer Ambulancezorg? Bent u behandeld door een ambulanceteam? Misschien deed u mee aan een cursus reanimatie bij Ambulance Oost?

Dan kan het zijn dat wij u vragen mee te werken aan een anonieme enquête, of een interview of persoonlijk gesprek. Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen, want uw mening helpt ons om onze dienstverlening en zorg steeds verder te verbeteren! Wilt u zelf iets melden, heeft u een suggestie voor een verbetering? Wij horen het graag! Laat het ons weten! Dat kan via onderstaand contactformulier.

Om u een indruk te geven van onze verbeterprocessen:

Interne verbetervoorstellen

Zelf zijn wij natuurlijk ook scherp op mogelijke verbeteringen, zo kunnen alle medewerkers via ons eigen interne meld-systeem ideeën en suggesties inbrengen. Ook dat komt de zorgkwaliteit ten goede. We nemen alle suggesties en tips serieus mee in de bedrijfsvoering. Zo werden al diverse patiëntwensen doorgevoerd bij de ontwikkeling van onze Zorgambulances. Regelmatig vragen via een korte enquête wat patiënten (of familie/nabestaanden) vonden van onze hulpverlening. De geanonimiseerde uitkomsten worden gedeeld met de Cliëntenraad en Patiëntenplatform Zorgbelang.  


Samenwerking met leveranciers

Ambulance Oost stelt ook hoge eisen aan haar leveranciers. Samen met hen zoeken we naar de hoogste kwaliteit voor een passende prijs.

Inzicht in onze prestaties

Bent u betrokken bij een ongeluk of werd u onwel, dan krijgt u zo snel mogelijk professionele hulp. Het is onze taak als Ambulance Oost om in ons verzorgingsgebied binnen 15 minuten adequate hulp te bieden. Onze prestaties kunt u vinden op onze website. Kijk dan in onze Zorgatlas.

Voortdurend alert op patiëntveiligheid

Als patiënt vertrouwt u erop dat u bij een hulpverlening in veilige handen bent bij Ambulance Oost. Daarom werken wij gericht aan het verminderen van risico’s. Dit doen wij samen met ketenpartners, zoals huisartsen, ziekenhuizen maar ook brandweer en politie.
Ook informatiebeveiliging hoort bij patiëntveiligheid. U mag erop vertrouwen dat (digitale) informatiestromen alleen daar komen waar ze horen. De patiëntveiligheidskaart geeft praktische informatie, handig als u in de toekomst nog eens gebruik maakt van onze hulpverlening.

Voldoen aan kwaliteitseisen

Ambulance Oost levert verantwoorde zorg in het kader van de Wet Ambulancezorg. Sinds 2004 hebben wij het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen), daarmee voldoen wij aan de normeisen van HKZ (ISO-9001). Ook zijn we specifiek gecertificeerd voor informatiebeveiliging (NEN7510).