Wet ambulancevervoer

Zo kwam er in 1971 de Wet Ambulancevervoer. Sindsdien staat er in de wet precies wat ambulancepersoneel allemaal moet weten en welke apparatuur ze bij zich moeten hebben. De regering heeft zelfs bepaald dat een ambulance binnen een kwartier na een melding ter plekke moet zijn. De minister heeft bepaald dat in elke regio in Nederland een Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet komen. Daarmee bedoelt de minister dat hij wil dat alle ambulancediensten en de meldkamer in een regio gaan samenwerken. Er zijn verschillende diensten, met verschillende bazen en zij maken samen afspraken over het werk.