Ambulance Oost

Ambulance Oost is de ambulancedienst is het oosten van het land, Twente. Ambulance Oost laat dus ambulances rijden in heel Twente. Kijk maar eens op het kaartje!

We hebben 30 ambulances en er werken ongeveer 240 mensen. We rijden ongeveer 40.000 ritten per jaar!
Ook heeft Ambulance Oost nog een kantoor waar ongeveer 25 mensen werken. Hier wordt bijvoorbeeld gezorgd voor de aanschaf van ambulances, voor het maken van dienstroosters, voor de salarissen van medewerkers en voor het maken van afspraken met ziektekostenverzekeraars.

Geschiedenis

Vroeger waren er geen ambulances. Mensen werden toen met kruiwagens, handkarren en bakfietsen naar het ziekenhuis gebracht. De politie gebruikte bijvoorbeeld een fietsbrancard om zieken en gewonden naar het ziekenhuis te brengen.

1899: de eerste automobielambulance
De eerste automobielambulance werd in 1899 in Amerika gebouwd. Tien jaar later maakte de autofabrikant Spyker de eerste Nederlandse ziekenauto's. Iedereen die een ambulance wilde kopen, mocht dit doen. Als de huisarts belde, dan kwamen ze er zo snel mogelijk aan. Vaak met alleen maar een brancard en EHBO- doos. De mensen moesten toch zo snel mogelijk naar het ziekenhuis! Eigenlijk een soort taxi voor zieke mensen dus.

De eerste georganiseerde ambulancediensten

Na de tweede wereldoorlog kwamen er grotere ambulancediensten die beter georganiseerd waren. Jammer genoeg bemoeide  de regering zich er toen nog niet mee of de mensen op de ambulance wel goed waren in hun werk. Dat veranderde in 1962. Bij een groot treinongeluk bij Harmelen ging er heel wat mis. De politiek ging daarna praten over de kwaliteit van de ambulances en het personeel.

 

Oost1