Ambulance Oost

Ambulance Oost is de ambulancedienst voor Twente (Overijssel).
We hebben 30 ambulances en er werken ongeveer 260 mensen. De grootste groep van deze mensen kom je tegen bij de ambulance. Een kleine groep mensen werkt in de Meldkamer Ambulancezorg. Deze mensen spreek je als je 112 belt. En dan is er nog een kleine groep mensen die je niet tegenkomt op straat of aan de telefoon. Deze mensen werken op het kantoor en regelen bijvoorbeeld de aanschaf van ambulancevoertuigen. 
De ambulances staan verspreid in de regio over negen ambulanceposten. Met al deze ambulances doen wij ongeveer 40.000 ritten per jaar!

  Op het kaartje zie je waar wij ambulanceposten hebben.Ambulanceposten mei 2023


Geschiedenis

Vroeger waren er geen ambulances. Mensen werden toen met kruiwagens, handkarren en bakfietsen naar het ziekenhuis gebracht. De politie gebruikte bijvoorbeeld een fietsbrancard om zieken en gewonden naar het ziekenhuis te brengen.

1899: de eerste automobielambulance

De eerste automobielambulance werd in 1899 in Amerika gebouwd. Tien jaar later maakte de autofabrikant Spyker de eerste Nederlandse ziekenauto's. Iedereen die een ambulance wilde kopen, mocht dit doen. Als de huisarts belde, dan kwamen ze er zo snel mogelijk aan. Vaak met alleen maar een brancard en EHBO- doos. De mensen moesten toch zo snel mogelijk naar het ziekenhuis! Eigenlijk een soort taxi voor zieke mensen dus.

De eerste georganiseerde ambulancediensten

Na de tweede wereldoorlog kwamen er grotere ambulancediensten die beter georganiseerd waren. Jammer genoeg bemoeide de regering zich er toen nog niet mee. Niemand controleerde of de mensen op de ambulance wel goed waren in hun werk. Dat veranderde in 1962. Bij een groot treinongeluk bij Harmelen ging er heel wat mis. De politiek ging daarna praten over de kwaliteit van de ambulances en het personeel.

Oost2


Wet ambulancevervoer

Zo kwam er in 1971 de Wet Ambulancevervoer. Sindsdien staat er in de wet precies wat ambulancepersoneel allemaal moet weten en welke apparatuur ze bij zich moeten hebben. De regering heeft zelfs bepaald dat een ambulance binnen een kwartier na een melding ter plekke moet zijn. De minister heeft ervoor gezorgd dat er in elke regio in Nederland een Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is gekomen. Ambulance Oost is de regionale ambulancevoorziening in Twente.


Cijfers over ambulances

Cijfers uit jaarverslag voor spreekbeurt


Star of Life

De Star of Life is een van de meest erkende symbolen ter wereld en ziet eruit als een 6-puntige ster met in het midden een witte aesculaap, het symbool voor spoedeisende medische zorg. De 6 punten van de ster staan voor de 6 punten waaruit de ambulancezorg bestaat:

      star_of_life.jpg

 1. Herkenning van het medisch probleem
 2. Alarmering
 3. Uitruk
 4. Zorg ter plaatse
 5. Zorg onderweg
 6. Overbrenging patiënt naar bijv. ziekenhuis of woonadres

Verschillende soorten ambulances

Gewone ambulance

Alle ambulances zijn geel. In een ambulance wordt nooit geopereerd, maar wel eerste hulp gegeven. Daarom zijn er veel spullen aanwezig. In de verbandkoffer zitten onder andere snelverbanden en speciaal verband voor brandwonden. De meest te gebruiken medicijnen worden ook altijd meegenomen. Verder is er apparatuur aan boord om patiënten extra zuurstof te geven, de bloeddruk te meten en de hartslag in de gaten te houden. Natuurlijk heeft iedere ambulance ook een brancard in de wagen.
 

Ambulance 2016

 

Zorgambulance

De zorgambulance houdt zich bezig met het planbare, niet spoedeisende ambulancevervoer. Deze ambulance rijdt dus niet naar ongelukken, maar zorgt voor mensen die heel erg ziek zijn en voor een onderzoek naar een ziekenhuis moeten.

header 910 220 zorgambu 2022

 

Rapid Responder (RR) 

De Rapid Responder een een gespecialiseerde ambulancehulpverlener die alleen werkt en snel kan worden ingezet om hulp te verlenen en om te kijken of een ambulance ook nodig is.
Omdat de RR niet voor eventueel vervoer van patiënten wordt ingezet beschikt dit voertuig ook niet over een brancard.

2021-12 Alles beste zorg RR 910 200

Mobiel Medisch Team (MMT)

Soms vraagt een ambulanceteam om hulp. Dan kan een Mobiel Medisch Team (MMT) worden ingezet. In onze regio komt dit MMT per helikopter uit Duitsland.  

 

oost6


Het vervoer

A1, A2 en gepland (B) vervoer

In de gewone ambulance kunnen mensen op verschillende manieren vervoerd worden. Als iemand met spoed naar het ziekenhuis moet en de ambulance hard rijdt met sirenes heet dat een ‘A1 vervoer’. Deze ambulance moet wel toestemming krijgen van onze Meldkamer om de sirenes en blauwe lichten aan te doen!

Soms moet iemand wel naar het ziekenhuis, maar is de situatie niet levensbedreigend. De ambulance hoeft dan ook niet met een zwaailicht en sirenes te rijden. Dat noemen we ‘A2 vervoer’.

Tot slot is er nog het ‘gepland vervoer’, het B-vervoer. Dat is voor mensen die al ziek zijn, en naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling of naar een ander ziekenhuis verplaatst moeten worden. Hiervoor wordt dan gewoon een afspraak gemaakt. Ook deze ambulances rijden rustig, en zonder sirenes en zwaailichten.

Op deze afbeelding een korte uitleg van alle soorten vervoer

a en B ritten uitleg kidscorner 2023


Werken bij de ambulancedienst

Op een ambulance werken altijd twee mensen: een chauffeur en verpleegkundige. Zij vormen samen een hecht team. Hoe is het nou eigenlijk om op de ambulance te werken? Alle mensen die er werken blijven er bijna altijd werken tot aan hun pensioen. Dan mag je toch wel concluderen dat het erg mooi en bijzonder werk is om te doen.... Alle mensen hebben speciale opleidingen gevolgd om in de ambulance te mogen werken. Als je daar meer over wilt weten moet je even kijken onder het kopje 'functieprofielen' op deze site.

Oost7


112 en de meldkamer ambulancezorg (MKA)

In heel Europa kan je 112 bellen bij een noodsituatie. Als je denkt dat je met spoed een ambulance, de politie of de brandweer nodig hebt. Maar het is niet een nummer dat je belt omdat je gewoon maar iets wilt vragen of als er geen sprake is van een spoedsituatie.

Oost8

Weet je wat er eigenlijk gebeurt als je 112 belt? Het gaat als volgt:

 • Je telefoontje komt binnen in een ‘meldkamer’. Een meldkamer is een soort kantoor met heel veel telefoonlijnen en computerschermen;
 • Je wordt gevraagd of je met de ambulance, politie of brandweer wilt spreken en in welke plaats. Het is dus altijd belangrijk om goed te luisteren naar de vragen die je worden gesteld;
 • Stel dat je de ambulance in Enschede nodig hebt….dan wordt je doorverbonden met de meldkamer van Ambulance Oost;
 • Er zullen je weer een aantal vragen worden gesteld en er wordt beslist of er een ambulance wordt gestuurd of dat er andere hulp nodig is;
 • Soms is het heel handig om aan de telefoon te blijven tot de ambulance er echt is, omdat je nog tips en instructies kunt krijgen over hoe je de persoon in nood kunt helpen;
 • Vanuit de meldkamer vertellen ze ook de mensen in de ambulance én in het ziekenhuis wat er aan de hand is.

Wel een zorgvraag maar geen spoed - geen 112  - het ZorgCoördinatieCentrum

Heb je een zorgvraag maar is het niet acuut dan wordt je hulpvraag behandelt in het ZorgCoördinatieCentrum (ZCC). 

Zorgcoördinatie het 24/7 gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal door de verschillende zorgaanbieders, zodat er samenhang ontstaat. Het betreft alle activiteiten gericht op het regisseren, afstemmen en bewaken van de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Het gemeenschappelijke doel is dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip op de juiste plek ontvangt. De patiënt kan met al zijn of haar acute zorgvragen terecht bij het zorgcoördinatiecentrum.

Bekijk de film hieronder met de uitleg over het ZCC


Samenwerken

Ambulance Oost heeft veel diensten waar zij mee samenwerken. Dit worden ‘de ketenpartners’ genoemd. Daarmee bedoelen we onder andere de ziekenhuizen, maar ook de politie en de brandweer.


Tips voor een leuke spreekbeurt

Wil je een spreekbeurt geven over Ambulance Oost? Met de informatie op deze website hopen wij je een stuk verder te helpen! Wij geven je ook graag een paar tips voor een leuke spreekbeurt:

Betrek de kinderen en je juf of meester bij je verhaal. Dan heb je meteen alle aandacht! Bijvoorbeeld door te beginnen met het stellen van een paar vragen. Wie heeft de meeste antwoorden goed?

Als je het leuk vindt kan je misschien iemand uit de ambulance interviewen. Daarover kan je dan ook weer vertellen in je spreekbeurt. Neem je dan even contact met ons op?


Vragen?


Voor al je vragen of als je meer informatie wilt kan je altijd bellen of mailen. En zoals je nu wel weet, dus niet op het alarmnummer!

 ( * Verplicht veld )

Het gewone nummer is: 088-4820 222 of vul dit formuliertje even in!

Een briefje schrijven kan natuurlijk ook : 
Ambulance Oost, t.a.v. Kitty Muntenaar
Postbus 784
7550 AT Hengelo (o)