Declaratie AED gebruik

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft Ambulance Oost geïnformeerd dat met ingang van 1 januari 2018 de gebruikskosten die direct gerelateerd zijn aan een AED-inzet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. 
Voor u als eigenaar van een AED in de regio Twente, betekent dit dat u de kosten voor het AED gebruik bij Ambulance Oost kunt declareren.

Onder de kosten voor een daadwerkelijke AED-inzet wordt verstaan, de kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan een AED-inzet bij een individueel verzekerde. Reguliere, eventueel terugkerende kosten, vallen buiten de vergoeding. Het vervangen van elektroden-pads en het uitlezen van de AED vallen onder de kosten verbonden aan de inzet. De batterij valt onder de reguliere kosten, tenzij een batterij iedere keer vervangen moet worden na een AED-inzet. 
De AED-eigenaar kan de nota van het weer gebruiksklaar maken van de AED na een inzet, rechtstreeks indienen bij Ambulance Oost. Ambulance Oost vergoedt de kosten vervolgens aan de AED-eigenaar.

Om de gebruikskosten van de AED-inzet te declareren vult u het formulier in op onze website. Ter info: alleen volledig ingevulde formulieren, voorzien van de factuur als bijlage, kunnen in behandeling worden genomen.