Klacht

RAV Ambulance Oost vindt goede ambulancezorg erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. Daarnaast helpt u de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.  

Behandeling van uw klacht
Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling.

Ambulance Oost heeft een klachtenfunctionaris aangewezen die u, op uw verzoek, gratis van advies kan voorzien over de indiening van een klacht, het formuleren van een klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te komen.
Uw klacht wordt door Ambulance Oost zorgvuldig onderzocht en de behandeling van uw klacht is gericht op het bereiken van een voor u, en Ambulance Oost, bevredigende oplossing.
Ambulance Oost brengt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van uw klacht, schriftelijk op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek naar uw klacht. Gemotiveerd wordt aangegeven welke beslissingen en eventuele maatregelen over, en naar aanleiding van, de klacht zijn genomen.


Contact met onze klachtenfunctionaris: Martin Bartelink, telefoon 088- 4820 285. Hij zal uw klacht in behandeling nemen.

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waarbij onze RAV vanaf 1 januari 2017 is aangesloten. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn.