Klacht

RAV Ambulance Oost vindt goede ambulancezorg erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. Daarnaast helpt u de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.  

Behandeling van uw klacht
Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt, indien van toepassing, elders relevante informatie op. Vervolgens overlegt hij/zij met u en de medewerkers die betrokken zijn. Uiteindelijk volgt er terugkoppeling naar u.

Contact met onze klachtenfunctionaris: Martin Bartelink, telefoon 088- 4820 285. Hij zal uw klacht in behandeling nemen.

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waarbij onze RAV vanaf 1 januari 2017 is aangesloten. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn.