Verpleegkundig Specialist - pilot visite rijden

Op 5 september 2016 is Ambulance Oost in samenwerking met de huisartsen in de regio Twente gestart met een pilot van een half jaar: ‘Visite rijden door Verpleegkundig Specialisten’

Lees hieronder alles over de pilot.
Inmiddels (december 2017) zijn ook de onderzoeksresultaten van deze pilot gepubliceerd.

Jacqueline Noltes Algemeen directeur HAP Enschede-Oldenzaal / Hengelo

Jacqueline Noltes
De pilot visite rijden door de Verpleegkundig Specialist op de Huisartsenpost Enschede heeft:
  • de werkdruk van de huisartsen in de avonddienst verlicht
  • de samenwerking met een belangrijke ketenpartner versterkt
  • laten zien dat de kleine groep Verpleegkundig Specialisten super gemotiveerd, betrokken zijn, maar vooral ook kwalitatief goede patiëntenzorg willen bieden.
  • voor mij persoonlijk ook heel leuke, interactieve en intensieve gesprekken gebracht aan het begin van de dienst met de verpleegkundig specialisten en dienstdoende huisartsen over de pilot maar ook over andere onderwerpen.

 

Op 5 september 2016 is Ambulance Oost in samenwerking met de huisartsen in de regio Twente gestart met een pilot van een half jaar: ‘Visite rijden door Verpleegkundig Specialisten’
Onderzoeksvraag daarbij was: Kan een Verpleegkundig Specialist (VS) net zo veilig en doelmatig een visite rijden als een huisarts?

 

 

Frank van der Holst Verpleegkundig Specialist

Frank van der Holst Verpleegkundig Specialist
Visite rijden was wel even wennen, out of the box denken. Op de huisartsenpost draai ik spreekuur voor kleine ingrepen en behandelingen naar aanleiding van een ongeval met wonden en/of trauma extremiteiten. Maar bij visite rijden kom je als VS juist bij de mensen thuis, vaak had dit geen hoge urgentie U3 of U4. Hierdoor is het mogelijk om de patiënt uitgebreid te bevragen en te onderzoeken. Gelukkig kon ik hierbij een beroep doen op mijn ervaring bij Ambulance Oost, maar ook heeft de specifieke VS opleiding mij geholpen om systematisch te leren diagnosticeren.
Het aanbod van ritten door de week is wisselend, in het weekend daarentegen is het veel drukker en hierbij gaf het ontlasting voor de werkdruk op de huisartsenpost. Visite rijden blijft voor mij een mooie, andere tak van sport dan ambulancezorg, maar is vooral divers waarbij je niet altijd de oplossing klip en klaar hebt en zoals ze hier in Twente zeggen moet je kww: ‘’kiekn wat ‘’t wot’, afwachten dus, maar wel zorgen voor een goede communicatie met familie en overdracht naar eigen huisarts.

 

 

Zondag 2 april jl was de laatste dag van de pilot. De VS hebben totaal 368 visites gereden voor de huisartsen in Enschede. De huisartsen in Hengelo en in Almelo hebben zelf hun eigen visites gereden.

 

 

Janke Snel Directeur CHP Almelo

Janke Snel Directeur HAP Almelo vs4.
“Verpleegkundig specialisten die visites gaan rijden? Kan dat? In eerste instantie denk je "nou dat weet ik niet zo goed", "hoe denken de huisartsen hierover", "er zijn te weinig verpleegkundig specialisten opgeleid", "is het wel veilig voor de patiënt? ". Veel mitsen en maren.... Wat ik geleerd heb is om buiten de kaders en lijntjes te denken en gewoon te doen.  Denken en doen vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen. Het klinkt zo managementachtig maar dat bedoel ik niet . Je ziet wat er is gebeurd: de pilot is goed geslaagd!”

 

 

IQ healthcare van de Universiteit van Nijmegen verzamelt alle data. Het dossieronderzoek wordt gedaan door de dossiers van de pilotregio te vergelijken met de dossiers in Almelo en Hengelo. Het spreekt voor zich dat alleen dossiers worden gebruikt waarbij de patiënt toestemming heeft gegeven (Informed Consent).

 

 

Geert Hengstman Verpleegkundig Specialist

Geert Hengstman  Verpleegkundig Specialist
"Rijke ervaringen, onzekerheden, schitterende momenten, fijne contacten.... zomaar een greep uit datgene wat de pilot 'visite rijden' mij heeft gebracht. Dank aan de huisartsen voor het lef om dit innovatieve project handen en voeten te geven en de inhoudelijke medische support. De samenwerking met triagisten, chauffeurs, omlopen en andere betrokkenen bij het onderzoek was, naast constructief, erg prettig om te ervaren."

 

Karsjen Koop Projectmanager

Karsjen Koop Projectleider
“De pilot visite rijden door Verpleegkundig Specialisten is tot stand gekomen door een prettige samenwerking tussen Ambulance Oost en de  huisartsenposten in Twente. Ik ben trots op de kleine groep Verpleegkundig Specialisten en de deelnemende huisartsen die de samenwerking in de praktijk hebben vormgegeven. Prachtig om de evaluatieformulieren te lezen waarin men aangeeft graag door te willen gaan met de samenwerking. Het maakt me nieuwsgierig naar het rapport dat in september te verwachten is.”

 

 

De analyse zal de komende zomerperiode worden uitgevoerd en in het najaar worden de eerste rapportages verwacht.

De ervaringen spreken voor zich......

 

 

Johan Keijzer Verpleegkundig Specialist

(Nb: Johan is geen VS meer maar is sinds 2018  manager Ambulancezorg)

Jojhan Keijzer Verpleegkundig Specialist
Unieke innovatie voor Nederland in Twente....
ultieme samenwerking tussen ketenpartners.....
1e lijns zorg anno 2017?
Maar vooral heel leuk om te doen!
Ik kijk met heel veel plezier en trots terug op dit half jaar, maar ook de periode voor de pilot was voor mij een hele ervaring. Nu opmaken voor de analyse door IQ. Wat gaat het brengen? Wat levert het op?

Maar nu al onmeunig mooi om te doen!

 

Piet Huizinga Directeur Ambulance Oost

Piet Huizinga directeur Ambulance Oost
De toekomst van de zorg ligt in de handen van samenwerkende ketenpartners. De patiënt centraal en de beste oplossingen daarom heen en met elkaar organiseren. We hebben een historie van goede samenwerking en respect over en weer. Uit deze pilot blijkt ook hoezeer we in Twente voorop lopen en naar nieuwe mogelijkheden zoeken en gewoon ook beginnen.
Het smaakt naar meer. De huisarts als poortwachter met specifieke deskundigheid en groot belang voor een betaalbaar en toegankelijk zorgsysteem en de ambulancezorg met specifieke competenties op acute zorg maar vooral ook als mobiele zorgverlener inclusief de telefonische toegang en geavanceerd capaciteitsmanagement.

7 keer 24 uur binnen 15 minuten bij een patiënt kunnen zijn.  Hoe krachtig kan die combinatie zijn. Daar hebben Twentse burgers en patiënten wat aan!

 

Meer informatie…