Persoonlijke Reflectiedag (PRD)

Scholing heeft een nieuw gezicht. Medewerkers van Ambulance Oost volgen met regelmaat meerder (na-) scholingsdagen,  zowel landelijk als regionaal. Bij Ambulance Oost heeft het team opleidingen ervoor gekozen om de regionale dagen een nieuw gezicht te geven. De achterliggende reden is dat professionals vinden dat ze vooral worden getoetst. In de nieuwe opzet wordt de nadruk nog meer gelegd op zelfreflectie, feedback en eigen ontwikkeling.

Persoonlijke Reflectiedag in teamverband

De Persoonlijke Reflectiedag bestaat uit een zevental blokken waarin diverse casuïstieken in teamverband worden gespeeld; door een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur.

GGB training bekwame zorg 500 Frank

Voorbereiding

In principe is er geen voorbereiding nodig om deel te nemen aan de PRD dag. De normale werkwijzen en procedures worden getraind. Alle medewerkers kennen voor hun werk de protocollen en hebben standaard toegang tot  e-learningmodules als PALS, ALS, traumatologie, GHOR1 en 2, Corpuls en voorbehouden handelingen.

Evaluatie

Na afloop van de PRD training vindt de reflectie op individueel niveau plaats. Medewerker en instructeur bespreken samen de trainingsdag en de medewerker geeft daarbij ook zelf aan waar hij/zij mogelijke verbetertrajecten en/of te ondernemen leeractiviteiten ziet.

Bekwaam

De medisch manager ambulancezorg (MMA) tekent elk jaar voor de bekwaamheid van de ambulanceverpleegkundige. Hiermee wordt hij/zij bekwaam geachte wat betreft de indicatie stelling en de uitvoering van een aantal voorbehouden handelingen.

Vervolg

In het meerjarig opleidingskader speelt competent zijn een belangrijke rol. Dit is een zaak die zich vooral afspeelt tussen teammanager en professional. Het professionele advies van MMA en de Regionaal Opleidingscoördinator (ROC) speelt hierbij een rol.
Op scholingsgebied zijn we bezig met technische ontwikkelingen die het mogelijk zullen maken de leeractiviteiten helemaal toe te spitsen op individueel niveau.

Meer informatie…