Zorg op maat

Het lijkt eenvoudig. Telefoon opnemen, luisteren en een ambulance sturen.

.... Maar de verpleegkundig centralisten in de meldkamer van Ambulance Oost moeten in korte tijd talloze afwegingen maken. Hoogste spoed is lang niet altijd nodig.

Astrid van Tilborgh bekwame zorgverlenersAstrid, manager Ambulancezorg* ‘Gelukkig maar, want ook onze middelen zijn beperkt. Dat is niet per se erg, maar het legt veel verantwoordelijkheid bij onze mensen neer.’ Altijd goed blijven nadenken, de landelijke protocollen volgen, wat er ook gebeurt en hoe hoog de druk op je schouders ook is.’

 

Nederlandse Triage Standaard  NTS

Meldkamers zoals van Ambulance Oost staan voor de uitdaging om een goede balans te vinden tussen veilige en efficiënte patiëntenzorg. De Nederlandse Triage Standaard (NTS) levert hieraan een bijdrage, omdat het nemen van verantwoorde risico’s wordt geborgd. NTS is niet meer weg te denken uit de (eerstelijns) acute zorg: steeds meer meldkamers, huisartsen en ziekenhuizen hanteren NTS. Daardoor ontstaat eenduidige triage in de hele keten. 

 

Wies 500 bekwame zorgverleners

 

Wies; verpleegkundig centralist MKA: ‘Het is niet voor niks dat ook mijn collega’s gespecialiseerde verpleegkundigen zijn’

 

 

 

In maart 2013 is NTS bij Ambulance Oost ingevoerd. Op het moment dat iemand in ons verzorgingsgebied via 112 wordt doorgezet naar onze meldkamer, bepalen de verpleegkundig centralisten wat de urgentie is van de zorgvraag en welke hulp moet worden ingezet. Dit doen zij aan de hand van een beslissingsondersteunend NTS softwareprogramma. Waar van toepassing voorziet het programma ook in zelfzorgadviezen voor de patiënt. Bij de inzet van een ambulance ontvangen de ambulancemedewerkers op een scherm uitgebreide informatie over de patiënt.

Meer weten?  Thea, verpleegkundig centralist MKA vertelt in de film over de meldkamer en NTS

* ten tijde van dit artikel over NTS was Astrid Manager Ambulancezorg. Vanaf 1-9-2018 is Johan Keijzer manager Ambulancezorg

Johan Keijzer manager ambulancezorg

Meer informatie…