Reanimaties in Twente

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. In Twente zijn er ongeveer 325 reanimaties per jaar. De meeste reanimaties gebeuren thuis.

Bij een circulatiestilstand is het normale hartritme zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt.
Twee zaken zijn nu van levensbelang: reanimatie en een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator). In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt.

Een ambulance in Twente heeft gemiddeld zo'n 9 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. De reanimatie door burgerhulpverleners en het toedienen van een schok met de AED zijn dus van levensbelang.

Alarmering burgers

Ambulance Oost is een van de initiatiefnemers van de stichting HartslagNu. HartslagNu 
heeft een HartslagNu 500alarmeringssysteem om burgerhulpverleners te alarmeren. Het alarmeringssysteem is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg in Twente. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app en kan starten met de reanimatie of een AED inzetten.

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Op steeds meer locaties in ons land vindt u de Automatische Externe Defibrillator (AED). Ook Ambulance Oost zet zich in voor een dekkend netwerk van AED’s in het eigen verzorgingsgebied. De waarde van dit apparaat staat buiten kijf. Veel mensen die werden getroffen door een hartstilstand danken hun leven aan een AED. Volgens onderzoek stijgt de overlevingskans bij een snelle AED inzet tot boven de 50%. Voor succesvolle reanimaties is dus de rol van vrijwillige hulpverleners medebepalend.


Meer weten kijk dan op de website van HartslagNu.nl